Bilder från Borås camping, Vänga mosse samt Rävslingan på Rya åsar.